Koçluk Sanatı ve Yetkinlikleri (ICF_ACSTH)

Koçluk Sanatı ve Yetkinlikleri (ICF_ACSTH)

Koçluk Sanatı ve Yetkinlikleri (ICF_ACSTH)

Koçluk Sanati ve Yetkinlikleri

ICF-ACTP Profesyonel Koçluk Sertifika Programı'nın  1. Modülü olan "Koçluk Sanatı ve Yetkinlikleri" ;  ICF Yetkinliklerini temel alarak koçluk mesleğinin temellerinin üç koçluk modeli ile uygulamalı öğretildiği bir modüldür. Modülü tamamlayan katılımcılar devam eden 6 ay içinde 2 adet (8 Saat) Practicuma ücretsiz olarak katılabilmektedirler.

Bu modül koçluk yetkinliklerini yaşam alanlarında ve insan ilişkilerinde uygulamak isteyen profesyoneller, yöneticiler, uzmanlar, eğitimciler, aileler ve danışmanlar için geliştirici nitelikte uygulama ve teorik bilgiler içerir. Koçluk alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler için de giriş modülü niteliğindedir.

İÇERİK: 

"Koçluk Sanatı ve Yetkinlikleri"
– Koçluk Programının Amacı,
– Koçluk Nedir, Tarihçesi, Uygulama Alanları ve Türkiye`deki Konumu,
– Koçluk İlişkisi,
– Koçluk Hizmetinin Faydaları,
– Koçluk Ne Değildir,
– Koçun Sorumlulukları,
– Koçun Temel Yeterlilikleri,
– Ulusal Meslek Standartları (Koç, Seviye 6),
– AC Etik Kodu ve İyi Uygulama,
– ICF Etik Kuralları,
– Kavramlar (Bilinç, Bilinçdışı, Bilinçaltı, Duygu, Düşünce, Davranış…)
– Bilişsel Yaklaşım ve Etkili İletişimin Temel Adımları.
– Koçluk Becerilerine Hazırlık,
– Koçluk Süreci,
– Koçun Zihinsel Hazırlığı,
– Koçluk Gündemini Belirleme,
– Uyum ile Sürükleme,
– Evrensel Dinlemeye Geçiş,
– Kritik Gediği Ortaya Çıkarmak,
– Hedef Çalışması ve Plân Oluşturma,
– Güçlü Gözlemlerde Bulunmak,
– Güçlü Soru Sorma Sanatı,
– Güçlü Ricalarda Bulunmak.
– Yapılandırma Becerisi,
– Etkili ve Harekete Geçiren Geri Bildirim Verme Tekniği,
– Çok Boyutlu Takdir,
– Geliştirme Becerisi,
– Meydan Okuma Becerisi,
– Taahhüt Alma Becerisi,
– Takip Süreci.
 Program Süresi: 32 Saat / 4 Gün + 8 Saat Practicum/2 Gün Toplam: 40 Saat/6 Gün

Program Eğitmenlerimiz ICF'ten minimum PCC ünvanı almış yetkin eğitimci koçlardan oluşmaktadir.